Lika nekretnine

Otvoren natječaj za energetsku učinkovitost u industriji

Objavljeno: 11.10.2017

OTOČAC – Danas je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisalo poziv za podnošenje ponuda na natječaj „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ – doznajemo u Hrvatskoj gospodarskoj komori Županijskoj komori Otočac.

Poziv se provodi u okviru Operativnog programa " Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.", Prioritetne osi 4 "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije"; Specifičnog cilja 4b1 "Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama".

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 114 milijuna kuna, minimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu je 350.000 kuna, a maksimalni iznos 20 milijuna kuna.

Tko sve može participirati u ovom pozivu? Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/27, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20 posto u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Uz mjere energetske učinkovitosti ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnima pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnomu pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnima procesima industrijske ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.). U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje/hlađenje od najmanje 40 posto u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Poziv je otvoren od 10. listopada ove do 17. siječnja iduće godine.

 

M. Kranjčević

 
LiveCam Otočac
Novalja.cool
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr
Youtube GlasGacke