Lika nekretnine

Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Objavljeno: 08.01.2018

Objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi tipa operacije 6.2.1. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima". Izmjena se odnosi na kriterij: - "Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu"

Izmjenom se, u navedenom kriteriju, brišu riječi: »najmanje godinu dana prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu«. 

Pravilnik o izmjeni Pravilnika za tip operacije 6.2.1.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_01_1_29.HTML  

Prihvatljiva ulaganja u okviru tipa operacije 6.2.1. odnose se na: - sektor prerade/marketinga/izravne prodaje proizvoda; - sektor pružanja usluga u ruralnim područjima (usluge u poljoprivrednim, -   šumarskim i veterinarskim djelatnostima; usluge u društvenim djelatnostima; -   intelektualne usluge), - sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, - sektor turizma u ruralnom području

Prihvatljive aktivnosti u okviru navedenih sektora odnose se na nabavu roba, radova i usluga poput građenja/rekonstrukcije/opremanja objekata, nabave vozila ili plovila, nabave kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i sl., aktivnosti pripreme projektne dokumentacije, upravljanje projektom i sl. 

 Pravilnik za tip operacije 6.2.1.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_11_117_2706.HTML

Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti preračunato za mjesec u kojem je objavljen natječaj.

L.V. / I.B.

 
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr