Lika nekretnine

Većina u Gradskom vijeću nije usvojila Plan gospodarenja otpadom Grada Otočca

Objavljeno: 15.05.2018

OTOČAC - Jučer na Gradskom vijeću Grada Otočca poduža rasprava se vodila oko Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Otočca za razdoblje od 2018.godine do 2022.godine.

Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati: javnu uslugu prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada;  odvojeno prikupljanje otpada papira, metala, stakla, plastike i tekstila, te krupnog ( glomaznog) komunalnog otpada; sprečavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu i uklanjanje tako odbačenenog otpada; provedbu Plana gospodarenja otpadom RH; provođenje informativne aktivnosti na svom području i mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

Grad Otočac postavio je odgovarajući broj i vrste spremnika za odvojeno sakupljanje različitih vrsta otpada kao što su otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, itd. Plan gospodarenja otpadom Grada Otočca izradila je tvrtka Ekoenerg - Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. iz Zagreba. Ličko-senjska županija, upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode, te komunalno gospodarstvo izdalo je predhodnu suglasnost na prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Otočca.

Nakon poduže rasprave vijećnika i gradonačelnika Kostelca te pročelnika Stevana Uzelca većina u GV Otočca nije prihvatilo Prijedlog gradonačelnika nego je isti prolongiralo za iduću sjednivu GV, omjer glasova je bio 6 za i 9 protiv ( HDZ- HSP-HSLS). Iako je gradonačelnik Kostelac upozoravao Vijeće na posljedice ako se ne donese Plan gospodarenja otpadom, klub vijećnika većine zatražio je stanku od 5 minuta te nakon konzultacija bili su protiv.

Također rasprava se vodila i o razmatranju Izvješća o provođenju Odluke o komunalnoj naknadi u 2017.godini. Vijećnik Milan Sigurnjak ( HSLS) tražio je pisano očitovanje od stručnih službi Grada da mu se dostavi dali komunalnu naknadu plaćaju objekti, trgovine, poduzeća koja nisu u radu kao npr: Madig na Špilniku, Pivovara, HEP trafostanica, objekat HE Senj kod benzinske INA, UNIKOM Sinac, punionice vode u Sinci u Lešću, Kumal, Metis, bivša kuglana u vlasništvu Croatia osiguranja, zgrada bivšeg SDP-a vlasništvo poduzeća Most d.o.o. i mnogi drugi.

I.B.

 
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr