Lika nekretnine

Sazvana 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Otočca

Objavljeno: 21.12.2018

Na temelju članka 42. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada  Otočca“ broj 1/13, 1/16 i 2/18) te članka 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13) s  a  z  i  v  a  m

9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Otočca koja će se održati 28. 12. 2018. godine s početkom u 17,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Gradskog vijeća Grada Otočac,  Ulica  kralja Zvonimira 10.

          Za sjednicu predlažem sljedeći   

D n e v n i   r e d 

 1. Aktualni sat,
 2. Prihvaćanje Skraćenog zapisnika za 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Otočca i sa izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Otočca održane 04. listopada 2018. godine,
 3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Otočca,
 4. Prijedlog Programa komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
 5.  Prijedlog Programa javnih potreba Grada Otočca u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2019. godinu,
 6. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Otočca u kulturi za 2019. godinu,
 7. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Otočca u  tehničkoj kulturi za 2019. godinu,
 8. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Otočca u sportu za 2019. godinu,
 9. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Otočca u socijalnoj skrbi za 2019. godinu,
 10. Prijedlog konsolidiranog proračuna Grada Otočca za 2019. godinu,
 11. Prijedlog odluke o izvršavanju konsolidiranog proračuna Grada Otočca za 2019. godinu,
 12. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Otočca,
 13. Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Otočca,
 14. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Otočca za 2018. godinu,
 15.  Prijedlog  plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Otočca za 2019.  godinu,
 16. Prijedlog rješenja o  izmjeni Rješenja o imenovanju članova Odbora za statut i poslovnik,
 17. Prijedlog programa rada Gradskog vijeća Grada Otočca za 2019. godinu,
 18. Razmatranje Zaključka Odbora za izbor i imenovanje u svezi predlaganja kandidata za suce porotnike Općinskog suda Gospić.

 

Predsjednik

dr. sc. Branislav Šutić, prof.

 
PROLJEĆE NA PLITVIČKIM JEZERIMA
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr