Lika nekretnine

U Policijskoj upravi ličko-senjskoj održan sastanak s vatrogasnim zapovjednicima

Objavljeno: 06.03.2019

S obzirom da je za Ministarstvo unutarnjih poslova važna činjenica da je zaštita od požara jedan od temeljnih zahtjeva sigurnosti, a činjenica je da je posljednjih dana evidentiran veliki broj požara na otvorenom prostoru, u Policijskoj upravi ličko-senjskoj održan je danas sastanak sa zapovjednicima vatrogasnih postrojbi s područja Ličko-senjske županije, a sve s ciljem unapređenja suradnje kako bi zaštitili imovinu i građane.

Na sastanku su iznijeti statistički pokazatelji, kao i problemi s kojima se susreću i vatrogasci i policija, te su iznijeti prijedlozi kako bi se poboljšala suradnja.

Zaključeno je između ostalog da je većina požara otvorenog prostora nastala kao posljedica nekontroliranog spaljivanja korova, a takvi se požari zbog nedovoljne pozornosti, jer u dosta slučajeva to rade osobe starije životne dobi, mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte te ugroziti ljudske živote. Vatrogasni zapovjednici su naglasili da gašenje takvih požara iziskuje angažiranje dodatnih ljudskih i materijalno-tehničkih sredstava.

Sudionici sastanka usuglasili su se da je potrebno mijenjati i Odluku o uvjetima paljenja vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru na području Ličko-senjske županije, te da je potreban i veći angažman i bolja suradnja s jedinicama lokalne samouprave, kako bi se zajedničkim snagama zaštitili od požara i prevenirali požare.

Stoga ponovno skrećemo pozornost na slijedeće:

- spaljivanje korova i biljnog otpada potrebno je obavljati na za to predviđenim mjestima i u određeno vrijeme, sukladno odredbama Zakona o šumama i Odlukama o spaljivanju korova i biljnog otpada koju donose gradovi, općine ili županije;

- mjesto na kojem se pali vatra ili se spaljuju grane i ostali biljni otpad mora biti dovoljno udaljeno od objekata, krošanja stabala, kao i od električnih vodova i njihovih stupova da ih plamen ili prelijetanje iskri ne mogu zahvatiti;

- tlo na kojem se loži vatra ili se spaljuje granje i otpaci mora biti očišćeno od trave i drugog gorivog materijala te je mjesto spaljivanja potrebno izolirati ili na drugi način očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje 5 metara;

- spaljivanju granja i otpadaka moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe trebaju imati sredstva i opremu za početno gašenje požara. Osoba koja je naložila vatru dužna ju je ugasiti i tek kad je vatra potpuno ugašena, a to se utvrđuje prebacivanjem pepela i polijeva­njem vodom, smije napustiti to mjesto;

- zabranjeno je spaljivanje korova i loženja vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću;

- zabranjeno je u šumi i na udaljenosti 200 metara od šume spaljivati suhu travu, korov i druge tvari, kao i ložiti otvorenu vatru bez odobrenja pravne osobe koja gospodari šumom i šumskim zemljištem;

- ako osoba koja spaljuje korov i loži vatru na otvorenom prostoru ne može donijeti sigurnu procjenu može li tom vatrom ugroziti druge površine i objekte, dužna je obavijestiti najbližu vatrogasnu udrugu ili javnu vatrogasnu postrojbu, neposredno ili putem telefona, najmanje tri sata prije spaljivanja.

Napominjemo:

- Temeljem Zakona o zaštiti od požara, za fizičku osobu koja izazove požar propisana je novčana kazna od 15.000 do 150.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana. Istim je Zakonom propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja, što je najčešći slučaj kod požara otvorenih prostora, kazniti za prekršaj novčanom kaznom od dvije do 15.000 tisuća kuna; 

- Istim je zakonom propisana i novčana kazna u iznosu od 1.000 do 15.000 kuna za prekršaj fizičke osobe koja ne prijavi nastanak požara i ne dostavi sve informacije o požaru;

Osim toga, ovakvim nepromišljenim radnjama građani mogu počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, za koje se može izreći kazna zatvora do tri godine ako je djelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama.

Samo savjesnim ponašanjem i brigom za okolinu smanjit ćemo mogućnost izbijanja većih požara koji bi mogli imati i tragične posljedice.

S obzirom da mala vatra može imati velike posljedice, apeliramo na sve građane:

  • pridržavajte se zakonskih odredbi,
  • ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima,
  • ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora,
  • ne uništavajte prirodu i okoliš,
  • ukoliko dođe do nekontroliranog širenja vatre odmah obavijestite vatrogasce na broj 193, policiju na broj 192 ili Službu za hitne slučajeve na broj 112. 

 

PU ličko-senjska 

 
PROLJEĆE NA PLITVIČKIM JEZERIMA
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr