Lika nekretnine

Smaragdna Gacka

Objavljeno: 10.04.2019

SINAC – Preživjeli smo „zagađenje“ rijeke Gacke zelenom bojom, rekli su da je boja bačena negdje na području Vrhovina da bi se utvrdili podzemni tokovi vode. I tu se nema više što dodati ni oduzeti, rekli bismo - ni prvi ni zadnji put.

A rijeka Gacka, one je rijeka „boje opala“, modra rijeka, izuzetne modrine. Nije ona poput Une, „smaragdna“ rijeka. A ova fotografija nam svjedoči da je Gacka lijepa i onda kad je pozelene, kada postane smaragdna.

M. K.

 
PROLJEĆE NA PLITVIČKIM JEZERIMA
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr