Lika nekretnine

Biće ića, biće pića, velidu svi ...

Objavljeno: 11.06.2019

OTOČAC – Jutra je sreda, borami je. A sredon vratar svoju mater ženi, vikal je stari narod. Borami je divanil. A evo i Gacko pučko otvoreno učilišće raščepilo veliki lužnjak za smotru folklora. Borami je. A zač je raščepilo? Pa siću toga ča jutra počimlje 20. smotra folklora, borami da.

Pa ča će to jutra bit? Borme svačesa, biće ića, biće pića, ma biće ića daš moć prston napipat u grkljanu koliko će ga bit. Sve sama domaćina, tote kobasičin, tote masnice, tote kavijara, tote krakov od žab, tote frigani puži-muži, a don Anđelko Kaćunko će donest i tičjega mlika, negdi se toga namanul u svitu.

Zato ki jutra dojde ugrad, umirće i neće prežalit ako ne dojde pred Učilište od 10 uri do podne i ne pokripi se. Borami oće.

I.B.

 
PROLJEĆE NA PLITVIČKIM JEZERIMA
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr