Lika nekretnine

269 radnih mjesta u NP Plitvička jezera

Objavljeno: 23.03.2013

Javna ustanova NP Plitvička jezera, sukladno odredbi čl.25.Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( NN br.141/13), oglasila je potrebu za zasnivanjem radnih odnosa na određeno vrijeme za ukupno 278 radnih mjesta od čega 158 radnika u Podružnici hoteljerstva i ugostiteljstva, 71 radnik u Službi prihvata, vođenja, informiranja, prijevoza posjetitelja i internog prijevoza, 25 radnika u Službi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka, 18 radnika u Podružnici trgovine te 6 radnika u Podružnici održavanja tehnike i komunalne infrastrukture, i to objavom natječaja u NN br.14. od 4.veljače 2013. godine, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama HZZO i web stranicama Ustanove.

Na raspisani natječaj pristiglo je 718 prijava od čega 674 potpunih te 44 nepotpune i nepravovremene. U razdoblju od 07.03. do 15.03. održano je pismeno testiranje kandidata - provjera poznavanja stranih jezika, kojoj je pristupilo 144 kandidata te intervjui u hotelu Plitvice na koje je pozvano ukupno 674 kandidata.

U tijeku jučerašnjeg dana na web stranici Nacionalnog parka objavljeni su rezultati primljenih kandidata kao i svi detalji vezani uz isto ( ime i prezime, red, broj prijave, početak rada, trajanje radnog odnosa ).

Na fotografiji je komisija koja je prijavljene kandidate intervjuirala (  Zoran Luketić, predstojnik Podružnice trgovine ; Nataša Maričić, voditeljica Odjela pravnih, kadrovskih i općih poslova; dr.sc. Lidija Bertović, ravnateljica JU NP Plitvička jezera, Dragana Franjković, predstojnica Podružnice hotelijerstva i ugostiteljstva, Natalija Božičević, voditeljica Službe prihvata, vođenja, informiranja, prijevoza posjetitelja i internog transporta, te Bogdan Radaković, predstojnik Podružnice održavanja tehnike i komunalne infrastrukture).

dr.sc.Lidija Bertović, v.r.

Ravnateljica JU NP Plitvička jezera

 
Programi obilaska jezera
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr