Lika nekretnine

Još samo pol sela - i gotov blagoslov!

Objavljeno: 08.01.2019

KOMPOLJE - Pri koncu je blagoslov u Kompolju. U utorak se napada od 10 uri od Nikšić Mosta prema Crkvini, a vjerojatno i do Križa na granici s Hrvatskim Poljem, pa odvojak do Šandora.

Potom je u srijedu na redu Donje Selo od kuća kod bunara pa po redu, kao i dosadašnjih godina (od većih kućnih brojeva do "dvojke" na granici s Hrvatskim Poljem).

Moramo istaknuti da su vjernici veoma radostni zbog pomlađivanja župnikove pratnje (koja je i sama oduševljena novim iskustvom).

A.K./M.K.

Programi obilaska jezera
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr