Lika nekretnine

Reciklažno dvorište Brinje predano na upravljanje Komunalnom društvu Brinje

Objavljeno: 02.04.2019

Jučer je u Brinju održana službena primopredaja novoizgrađenog reciklažnog dvorišta od strane investitora Općine Brinje prema Komunalnom društvu Brinje. Tom prigodom je  načelnik Općine Brinje Zlatko Fumić simboličnim činom rezanja vrpce predao na upravljanje direktorici Komunalnog društva Brinje Josipi Pavlović ovaj vrijedni komunalni objekt.

Reciklažno dvorište izgrađeno je na lokaciji na Obadinama, a osnovna mu je zadaća smanjiti količinu otpada koja bi se inače odložila na odlagalište. U reciklažnom dvorištu građani (fizičke osobe) mogu bez naknade odvojeno odložiti otpad koji se potom organizirano predaje na daljnje postupanje. U reciklažno dvorište primat će se otpadni papir, staklo, metal, plastika, tekstil, ulje i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije, akumulatori, električna i elektronička oprema, krupni otpad i građevni otpad iz kućanstava.

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Brinju koštalo je 4,4 milijuna kn. Najveći dio sredstava (85% ukupnog iznosa) za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Brinju osiguran je iz  Operativnog programa: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.,  a ostatak je osiguran putem Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Reciklažno dvorište će s radom za građanstvo otpočeti idućeg tjedna. Radno vrijeme bit će ponedjeljkom i petkom od 8 do 12 sati, a srijedom od 14 do 18 sati.

A.M. 

 
LJETO U HOTELU JEZERO
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr