Lika nekretnine

Ministarstvo državne imovine darovalo Gradu Otočcu bivšu vojarnu "Stari krug"

Objavljeno: 06.06.2019

OTOČAC - Ministarstvo državne imovine dana 22.svibnja 2019.godine donjelo je odluku o darovanju Gradu Otočcu nekretnina u k.o.Otočac - bivša vojarna "Stari krug" u Otočcu, nekretnine su upisane na kč.br.3616, V.S.F., površine 960 m2, upisane u zk.ul.1641, k.o.Otočac te kč.br.3627, JNA, površine 19226 m2, upisane u zk.ul.1641. k.o.Otočac. 

Nekretnine daruju se Gradu Otočcu u svrhu rekonstrukcije i prenamjene postojećih objekata u Športsko-rekreacijski centar u Otočcu, sukladno Idejnom projektu za rekonstrukciju i prenamjenu postojećih objekata izgrađenom po APB-Petrinja d.o.o. Petrinja, po ovlaštenom arhitektu Miroslavu Laziću, dipl.ing.arh..

Vrijednost darovanih nekretnina iznosi 6.340.000,00 kuna prema Procjembenom elaboratu od 10.svibnja 2018.godine VJEŠTAK d.o.o. Zagreb, Iblerov trg 9, izrađenom po Marini Terček Drašković, ing.građ. stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo i procjenu nekretnina, revidiranom od strane Službe za tehničke poslove Ministarstva državne imovine.

Odluku o darovanju nekretnina potpisuje ministar dr.sc.Goran Marić.

I.B. 

 

 
PROLJEĆE NA PLITVIČKIM JEZERIMA
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr