Lika nekretnine

Sazvana 10.sjednica Gradskog vijeća Grada Otočca

Objavljeno: 12.06.2019

Na temelju članka 42. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada  Otočca“ broj 1/13, 1/16, 2/18 i 1/19- pročišćeni tekst) te članka 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13) sazivm 10.  sjednicu Gradskog vijeća Grada Otočca koja će se održati  19. 06. 2019. godine s početkom u 10,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Gradskog vijeća Grada Otočac,  Ulica  kralja Zvonimira 10.

Za sjednicu predlažem sljedeći   

 

D n e v n i   r e d 

 

1.     Aktualni sat,

2.     Prihvaćanje Skraćenog zapisnika sa  sjednice Gradskog vijeća Grada Otočca održane 08. 04. 2019. godine,

3.     Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Otočca za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine,

4.     Razmatranje Izvješća o radu Hrvatskog crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Otočac za 2018. godinu,

5.     Razmatranje Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac za 2018. godinu,

6.     Razmatranje Izvješća o radu Javne ustanove „Narodna knjižnica Otočac“ za 2018. godinu,

7.     Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi,

8.     Prijedlog odluke o vrijednosti boda B komunalne naknade,

9.     Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu,

10.   Prijedlog odluke o komunalnom redu,

11.    Prijedlog odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara, komunalnog izvidnika i komunalno-prometnog redara,

12.    Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu  postupanja  s napuštenim, izgubljenim i divljim životinjama,

13.    Razmatranje godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom,

14.    Prijedlog odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš Grada Otočca u 2019. godini,

15.    Prijedlog odluke o provedbi mjera za sprečavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Otočca,

16.    Prijedlog odluke o organiziranju prometnih jedinica mladeži,

17.    Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Otočca u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2019. godinu,

18.    Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Gackoj d.o.o. Otočac na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo,

19.    Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti Gackoj d.o.o. Otočac na Opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika,

20.    Donošenje rješenja o izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada Otočca.

 

Predsjednik

dr. sc. Branislav Šutić, prof.

 

 
PROLJEĆE NA PLITVIČKIM JEZERIMA
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr