Lika nekretnine

Nabavljen novi traktor i cisterna te objavljen novi cjenik vodnih usluga u Korenici

Objavljeno: 06.08.2019

Vodovod Korenica d.o.o. je nabavio novi traktor i cisternu za pražnjenje septičkih jama. S obzirom da smo dosad imali dotrajali traktor i cisternu nismo bili u mogućnosti obavljati pražnjenje septičkih jama na području cijele Općina Plitvička jezera. Sada s novim traktorom i cisternom od 5 mmožemo prazniti septičke jame na području cijele Općine. Također, snizili smo cijenu po mza pražnjenje jama. Pa tako s prijašnjih 64,12 kuna( bez PDV-a) po msmo snizili cijenu na 54,40 kuna ( bez PDV-a) po mza naše korisnike(fizičke osobe).  A za pravne osobe s 79,93 (bez PDV-a) po m3 snizili smo na 70,40 kn po m(bez PDV-a). Također, donesen je novi cjenik  po kojem smo smanjili cijenu za rad kombiniranog stroja.

Cijenik vodovodnih usluga

http://www.vodovod-korenica.hr/cjenici-vodnih-usluga/

 

I.B. 

 
PROLJEĆE NA PLITVIČKIM JEZERIMA
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr