Lika nekretnine

Ugrađeni otpadomjeri

Objavljeno: 04.09.2019

OTOČAC - Poduzeće Gacka d.o.o. obavještava korisnike usluga odvoza i zbrinjavanja otpada u stambenim zgradama, da je I. faza ugradnje otpadomjera završena. Slijedi II. faza usklađivanja podataka korisnika s aplikacijom otpadomjera, nakon čega će se spremnici vratiti na površine s kojih su uklonjeni. Sustav mjerenja i naplate odloženog nerazvrstanog otpada (otpadomjer) funkcionira na način da se putem jedinstvenog kodiranog ključa, koji se dodjeljuje svakom korisniku, prilikom svakog odlaganja otpada isti bilježi u sustav korisnika koji je odložio otpad.

Otpadomjer je napravljen od visokokvalitetnog čeličnog lima koji je dodatno zaštićen plastificiranjem. Otpadomjer sadrži i zaporni mehanizam za sprječavanje neovlaštene upotrebe, a prilagođen je i osobama sa slušnim i vizualnim poteškoćama. Otpadomjer sadrži programsku aplikaciju za evidentiranje i naplatu odloženog otpada prema volumenu te je individualizirana za svakog korisnika. Prije samog postavljanja spremnika na javne površine, objavit ćemo i točne upute za uporabu otpadomjera. 

 

Gacka d.o.o. / I.B. 

 
PROLJEĆE NA PLITVIČKIM JEZERIMA
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr