Lika nekretnine

Sazvana 11.sjednica Gradskog vijeća Grada Otočca

Objavljeno: 06.09.2019

Na temelju članka 42. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada  Otočca“ broj 1/13, 1/16, 2/18 i 1/19- pročišćeni tekst) te članka 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13) 

s  a  z  i  v  a  m

11.  sjednicu Gradskog vijeća Grada Otočca koja će se održati  12. 09. 2019. godine s početkom u 11,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Gradskog vijeća Grada Otočac,  Ulica  kralja Zvonimira 10.

                   Za sjednicu predlažem sljedeći   

D n e v n i   r e d 

 1. Aktualni sat,
 2. Prihvaćanje Skraćenog zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Otočca,
 3. Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Otočca za 2018. godinu,
 4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Otočca u području brige o djeci predškolske dobi za 2019. godinu,
 5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture i građenja  objekata i uređaja komunalne infrastrukture komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
 6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Otočca u kulturi za 2019. godinu,
 7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Otočca u sportu za 2019. godinu,
 8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Otočca za 2019. godinu,
 9. Razmatranje Izvješća o radu Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac za 2018. godinu,
 10. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Otočca za 2018. godinu,
 11. Razmatranje Izvješća o radu Hrvatskog centra za autohtone vrste riba i rakova krških voda za 2018. godinu,
 12. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Otočac i DVD-a u Otočcu, Sincu i Kuterevu za 2018. godinu,
 13. Razmatranje Izvješća o radu Centra za pomoć u kući Otočac za 2018. godinu,
 14. Razmatrane Izvješća o radu t. d. Komunalac. d.o.o. Otočac za 2018. godinu,
 15. Razmatranje Izvješća o radu t. d. Gacka d.o.o. Otočac za 2018. godinu,
 16. Razmatranje Izvješća o radu Hrvatskog radio Otočca za 2018. godinu,
 17.  Prijedlog odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2019. godinu,
 18.  Prijedlog odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada na području i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš Grada Otočca u 2019. godini,
 19. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Otočca za 2019. godinu,
 20. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za prirodne nepogode,
 21. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja.

 

Predsjednik                             

dr. sc. Branislav Šutić, prof.  

 
LJETO U HOTELU JEZERO
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr