Lika nekretnine

Kakove veze ima pekmez s vulkanima?

Objavljeno: 23.09.2019

OTOČAC – Kako je to negda bilo lipo, ma božja milina kad peci pekmez od sliv. Kotal na komoštre obisi na ognjišću, slive se nisu kolile, ma kakov, vrzi i cele u kotal i peci pekmez. Ki bi štental s košćicami, ma kadi to? I unda se baba Rozica uvati mišaje i mišaj pa mišaj. Pod kotal ne smiš jako najarit, zagoriće, grknuće, već samo dva matraka da goridu. A kase ne slive u kašu stvoridu i kase zagušćadu, pa kad pekmez uvati frcat iz kotla, fl, fl, fl, ma to ti je bilo kaj mali vulkanić. Ni dici trebalo delat kojekakove simulacije, videjo-prezentacije kako vulkan dela, a Etna na Siciliji dalečko, van gljedaj u kotal kadi se pekmez peče i man ti je sve oko vulkanov bilo bistro. A baba bila nepismena, a o vulknanima kroz pekmez znala sve, pa ti reci da baba ni prolazila celoživotno obrazovanje i školu za život, e.

E unda, unda kako je ki til i kako je baba imala vrimena i bila raspoložena. Ako ni, pekmez kase speci, je ti vratar u njega cukar mećal, ma kakov, unda baba makni kotal kraju da se pekmez proladi. Kase proladil, zami šefarku i meći ga u ćupe, ni bilo tegnlnov, ma kakovi teglni, to samo gospoda imala, A ako je bila dobre volje, unda pušći da se pekmez proladi, zami rešeto i pekmez ljivaj u rešeto, naj pekmez propada doli u kablicu, a baba još rukon po rešetu mani ki put da ne bi ča ostalo. Na rešetu ostajedu košćice, nji baci. A jopet ako se baba Rozica baš tila pokazat i imat fini pekmez, unda bi ga cidila na reje sito, na situ bi ostajale zafrkane kože od sliv. Eto tako je pekla pekmez negda baba Rozica.

I još treba reć da baba ni volila cidit pekmez siću zafrkani kož, una vikala da to zdravo. I je, vi novi nutricijonisti velidu da su kože samo zdravlje, a baba to znala a ni študirala nutricijonizam. Kako sadaj to?

A danske, ma ovaj novi pekmez ni ni sinja nomu staromu.

I.B.

 
LJETO U HOTELU JEZERO
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr