Lika nekretnine

Red im je u predškolu (nekada su to nazivali mala škola)

Objavljeno: 26.09.2019

OTOČAC – Evo radosti roditeljima, djeca koja su rođena između 1. travnja 2013. i 31. ožujka 2014 godine školski su obveznici u 2020/21. godini. A onda su dužni pohađati program pred škole od 250 sati, a iznimno najmanje 150 sati. Nema samo kuc-kuc i ja bih u školu, ma kakvi, u školu treba doći – pismen.

Roditelji su dužni prijaviti (koji grozan termin!, da prijaviti) djecu Dječjem vrtliću Ciciban. I to od 23. rujna pa do 7. listopada od 8 do 13 uri.

Uz prijavu treba priložiti (pre)sliku rodnog lista djeteta i presliku osobnih iskaznica roditelja.

M.K.

 
Ponuda zimskih aranžmana s uključenom ulaznicom u Nacionalni park
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr