Lika nekretnine

Od jutra Kaćunko gre po kućami

Objavljeno: 06.01.2020

KONPOLJE – Neka se Konpoljčani pripravidu, pop gre po kućami. Don Angjelo odlučil da će ić po kućami kako se negda išlo, tekar od Sveta tri kralja. Borme lipo od njega. A ne kaj neki popi, ni minul ni sv. Nikola, a uni man po kućami. Pa ne znaš esu li kakovi ni za struju il pop.

A odakljen će zapčet? Pa odanljen otkad je pop, pok je svita i vika, počimal blagoslov, od Gorinjega sela pa dokljen stigne. Od Tomljenovića. A koliko će kuć obać? To ni un, don Angjelo, ne zna, kako mu šune pod kapu, kako se kadi zadrži, negdi duglje, negdi kraće, a unda jopet ako se zame da un ne gre dok uitro ne otepli i mraz se ne povuče, eto ti unda računice. Pa mu se valja jopet prešit na vičernju, za blagoslov mu malo dana ostane. Potrajat će to, borami oće. Kaj svake godine.

M. K.

 

 
LJETO U HOTELU JEZERO
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr