Lika nekretnine

Zakazana Skupština za 19. lipnja

Objavljeno: 14.06.2020

OTOČAC – Predsjednik Skupštine Ličko-senjske županije Mario Kustić zakazao je još jednu elektroničku sjednicu Skupštine (vidjeli da im ide od ruke, pa to ti je). Sjednica se treba održati 19. lipnja u 9 uri.

A dnevni red je obiman, kako i ne će biti kada je na posljednjoj sjednici toliko toga skinuto s dnevnog reda. Hoće li ovoga puta sve točke opstati, pokazat će se na samoj sjednici. Dnevni red je sljedeći:

Aktualni sat;

1.            Usvajanje zapisnika s X. sjednice Županijske skupštine;

2.            Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Gospić za 2019. godinu;

3.            Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Gospić za 2019. godinu;

4.            Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Otočac za 2019. godinu;

5.            Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Senj za 2019. godinu;

6.            Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Novalja za 2019. godinu;

7.            Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Korenica za 2019. godinu;

8.            Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije za 2019. godinu;

9.            Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu za 2019. godinu;

10.          Donošenje Zaključka po Izvješću o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije za 2019. godinu;

11.          Donošenje Zaključka po Izvješću Zajednice športova Ličko-senjske županije o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu;

12.          Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2019. godinu;

13.          Donošenje Akcijskog plana energetske učinkovitosti Ličko-senjske županije za razdoblje od 2020. – 2022. godine;

14.          Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Ličko-senjske županije za razdoblje od 1. 1. - 31. 12. 2019. godine i Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za razdoblje od 1. 1. - 31. 12. 2019. godine;

15.          Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu;

16.          Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu ;

17.          Donošenje Odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja – dio k.č.br. 1548 k.o. Lukovo Šugarje (prirodna plaža);

18.          Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene  - privezišta u uvali Dražica (Grad Novalja);

19.          Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije na pomorskom dobru, u svrhu gospodarskog korištenja uređene javne plaže Zrće u Gradu Novalji;

20.          Donošenje Odluke o odgodi naplate koncesijskih naknada za gospodarsko korištenje pomorskog dobra za 2020. godinu;

21.          Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporeda sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova Ličko-senjske županije u 2020. godini;

22.          Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog I. Izmjena Statuta Osnovne škole Lovinac;

23.          Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Opće bolnice Gospić u korist Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb 

24.          Donošenje Odluke o produljenju trajanja provedbe Županijske razvojne strategije Ličko-senjske županije 2011.-2013. godine;

25.          Donošenje Zaključka o neprihvaćanju ponude za prodaju nekretnine po pravu prvokupa na području NP Plitvička Jezera, vlasnika Maria Biondića iz Otočca.

 

I.B.

Foto: arhiv

 

 
LJETO U HOTELU JEZERO
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr