Lika nekretnine

Za Ivanju u Švici pivali crkveni zbori

Objavljeno: 23.06.2020

ŠVICA – Kako li je sinoćke u Švici bilo lipo, baren nima ki su u crikvi bili, na pripravi za Ivanju. Najprvo je maša bila s tri popa. Mašu je peljal don Angjelo, a pomagali su mu Mila Šimunović Škorupan i švički plovan Mila Rajković.

A kasu popi mašu rekli, unda se pivalo. Tote su se skupili crkveni zbori iz Otočkoga dekanata i pivali, svaki po dvi svete pisme, a ta nejdu bećarac i tako to. Ma i svirilo se, tote letrične jorgule, pa tanbura, pa dirigirajući prst don Angjela.

Ni ki su bili velidu da je baš bilo lipo, veselo i nako opušćano, ma baš kako i mora bit.

M.K.

 

 
LJETO U HOTELU JEZERO
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr