Lika nekretnine

Odedanput sav narod zabolilo - grlo

Objavljeno: 24.07.2020

OTOČAC – Krst s vimi maskami ni načisto, ča š njimi delat, kako, kudaj? To kad sve čuje i pročita, unda je munjeniji neg prije neg se u to uputil. Da mi budemo načisto, najprvo su rekli da te maske ne štitidu od korone, a to i piše na njimi kase kupujedu u ptekami, i to su rekli i dokturi da je to niš koristi, žali Bože. Unda su rekli da ako će ta maska štitit od korone, da to mora bit specijalna maska, skupa maska do ke se ne more lako doć i da to moradu imat samo dokturi ki deladu s nimi zaraženima u bolnicami. Jopet su ti isti dokturi, ne bilo ki, rekli da obična maska od platna, konda ni ni, da je to varan te bože. E sadaj se ti isti dokturi, ki su vikali da je to niš koristi, okrenuli ploču i uvatit povat u diple da se to more i mora, ma kakova bila da bila da je dobra, bolja ikakova neg nikakova. Makon i od gaze da je skrojena. I ki je sadaj tote munjen? Ki koga gradi ludin? Komu tote noge smrdidu?

Unda se čulo i zna se da je na carinu došli vagoni i vagoni ti smakurin ke su upitne učinkovitosti, očito neki dela dobar posal, treba to sve razmuntat i narodu prodat. I još velidu da edna vredi dvajst minuti, najviš svake ure da treba minjat. Znači svaki krst bi trebal minjat dnevno najmanje desetak mask, a to košta, bolje i ne reć koliko.

E sadaj kad je narod uplašilo, drlja narod te maskurine kadi treba i kadi ne treba. Al kad krst po Otošcu baci oči, unda more vidit da su sve te maske obišene doli na grlo, ispod brade. Obično su nako malo modrikaste il zelenkaste. I to me oposića na moje ditinjstvo kad bi me grlo zabolilo, unda je meni moja pokojna baba, mrak joj na putu, zela modre arte, na nju namazala prašće masti i privila mi na grlo, a unda rupčinu svezala na vrv glave da mi taj lik ne ispada i s manon u postelju ličit se. Bože mi prosti i ne zamiri, sadaj, vi dani, kad vidin naše drage Otočane, man pomislin da ji sve boli grlo jerbo su in maske na grlu. Biće da nisu išli na svetoga Blaža grlo blagoslovit. Biće.

O sancta simplicitas!

I.B.

 

 
LJETO U HOTELU JEZERO
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr