Lika nekretnine

Danaske Križeva

Objavljeno: 14.09.2020

PROZOR – Danaske je Križeva, i zbor je u Prozoru. Je da je radni dan, al su dvi maše. Edna je u 11 uri i peljaće je don Kaćunko, a druga u 17 uri, nju će peljat dr. Mila Šimunović. Prva će bit u samoj crikvi, a druga, valja siću te korone, pred crikvon.

M.K. 

 
LJETO U HOTELU JEZERO
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr