Lika nekretnine

Čera na Novo leto u Švici maša Majki Božjoj

Objavljeno: 02.01.2021

ŠVICA – Va korona, ka je to velika napast snašla narod, evo i verni narod. Ča bi i šal u crikvu, ne smi od korone, rekli ni ki uporavljadu crikvami, a to nisu ni papa ni biškupi, da ne smi bit više od dvajstpetero. A unda bude i manje od ti dvajspetero jerbo narod pomisli: a ča ću ić ako san višak pa neću smit u crikvu zać?, pa ni ne dojde, tako vaj, tako naj, pa bude od toga i manje. Šteta.

A u Švici je posebna milost ča se tiče maš, redovito je rečedu dva popa, dva Mile. To su maše, ima se ča vidit i ča čut. Samo šteta ča naroda malo, a rekli smo siću česa. Al maša je maša, Bogu ugodna pa makon na maši bila edna duša. Tako je i čera rečena maša Majki Božjoj Bogorodici.

M.K.

 

 
Programi obilaska jezera
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr