Lika nekretnine

Program rada TZ LSŽ za ovu godinu

Objavljeno: 05.01.2021

OTOČAC – Krajem prošle godine održana je sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice Ličko-senjske županije. Svakako da je na dnevnom redu bio i Program rada u 2021. godini.

Kako je u Programu naglašeno, s obzirom na okolnosti prouzročene koronavirusom, koje su utjecale na sve grane gospodarstva, a posebice turistički sektor, nužno je naglasiti da je stabilna epidemiološka situacija preduvjet za punu realizaciju planiranih programskih aktivnosti kao i za ostvarenje projekcije turističkog prometa.

Turistička zajednica prilagođavati će se i u 2021. godini gospodarskoj i društvenoj situaciji.  Stručna služba i tijela zajednice u kontinuiranoj komunikaciji pratiti će razvoj situacije te sukladno tome realizirati pojedine programske stavke.

A postavljeni ciljevi utvrđenih aktivnosti Turističke zajednice za 2021. godinu je  daljnja intenzivna promocija postojećih turističkih proizvoda i programa s definiranim ciljanim tržištima; intenzivna suradnja turističkih zajednica i turističkih subjekata; razvoj i unapređenje selektivnih oblika turizma kreiranjem novih turističkih proizvoda temeljenih na prirodnim, kulturnim, enogastro i povijesnim turističkim resursima županije te njihovo financiranje; razvoj kvalitete i sadržaja; održivost postojećih turističkih proizvoda; promocija komparativnih turističkih prednosti i kreiranje imagea Ličko-senjske županije kao prepoznatljive, konkurentne i atraktivne turističke destinacije koja svoju cjelogodišnju ponudu temelji na raznovrsnim autentičnim turističkim proizvodima utemeljenim na bogatoj prirodnoj i kulturnoj baštini kojom obzirno i održivo gospodari te održavanje fizičkog obujma prometa na razini 75 posto iz 2019. godine. 

Značajan naglasak stavljen je na  umrežavanje i razvoj suradnje s gospodarskim subjektima u turizmu. Potpora kreiranju turističkih programa i suradnja s  putničkim agencijama na svim razinama (lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj) koje svojim programima doprinose povećanju razine atraktivnosti, promociji i razvoju destinacije, povezivanju turističkih subjekata te ukupnoj afirmaciji turizma kao gospodarske djelatnosti u Ličko-senjskoj županiji, iznimno je važna kako za pozicioniranje putničkih agencija kao destinacijskih menadžment kompanija tako i svih ostalih turističkih gospodarskih djelatnosti u odnosu prema sustavu turističkih zajednica. 

Na prvi mah ne izgleda Program impresivno, ali u okolnostima koje su bitno utjecala na pad turističke aktivnosti u cijelom svijetu, to su i te kako postavljeni visoki ciljevi.

M.K.

 

 

 
Programi obilaska jezera
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr