Lika nekretnine

Jutroske zerkicu stislo

Objavljeno: 13.01.2021

OTOČAC – Borami jutroske stislo, velidu na je nabojilo minus sedam. A neki se oće pofalit da je bilo i više od toga, more bit da i je. I to prvi put ve godine, ma more se reć i ve zime. I unda kad nas zove neki iz svita, unda nami uni velidu „ma vi ste nato navikli“. Borati, navikli? Je ti se vratar navikal na studen, nema toga ki će reć da mu je lipo i dobro kad je studeno. To bi bilo ednako tako munjeno kaj kad bi rekli Senjaninu da se navikal na buru. Vratra se navikal, mora durat pa to ti je. Il kad bi Dalmatincu u sred leta rekli da se navikal na veliku vrućinu. Eto, to je tako ednako i s tin našin „navikli se“.

Al ne će dugo trebat pajdu se naše televizije i njevi dopisnici raspuzit po selima, tražit kakovoga deda i babu od stotinu godin kijdu reć: Ma mi smo ovo edva dočekali. A uni, el taj baba i ded, tresedu se kaj padavičavi, Bože nan prosti i u grij nan ne zami, ne zna se el drćedu od studeni ili od toga nekvoga parkinsa. I još da žalidu za velin snigon, baren da ga bude do grkljana, jerbo da ima drv, ima mrsa, ima zelja u bačvi, ima krunpira, ima rakije i „ijh, ča nami zima more?“. Da se krst prekriži i Božju pomoć zazove na ne ki pitadu i snimadu, a borme i na ne ki drćedu i junačidu se jerbojdu bit „na televizoru“.

I.B.

 

 
Programi obilaska jezera
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr