Lika nekretnine

Javni poziv za financiranje športa

Objavljeno: 28.01.2021

OTOČAC - Zajednica športskih udruga grada Otočca objavila je javni poziv za sufinanciranje programa udruga u športu grada Otočca u ovoj godini.

U proračunu Grada Otočca za 2021. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programima i projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta:

  • za djelovanje Zajednice športskih udruga – 1.290.000 kuna;
  • za športsko-rekreacijske programe – 93.450 kuna;
  • za športske manifestacije – 43.000 kuna,
  • za tekuće održavanje športskih objekata – 680.000 kuna
  • za zajedničke programe – 100.000 kuna.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave ovog javnog poziva na internetskoj stranici Grada, odnosno do 1. ožujka ove godine.

M.K.

 

 

 

 
Programi obilaska jezera
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr