Lika nekretnine

Dugo u noć, u belu zimsku noć …

Objavljeno: 14.02.2021

OTOČAC – Negda je sve nekako bilo drugovačije, borami je. More bit da krst i stari pa se sića rado noga ča je u mladosti bilo, a kad je čovik mlad, unda mu je sve bilo lipše. Al, jopet, jopet, mora se priznat da se puno toga prominilo, svit se prominil, narod se prominil, posal se prominil, samo se Rič Božja prominila ni, ča bi rekla naša baba Franca.

Evo negda, kada bi vako pal snig u drugoj polovici veljače, tome su se žene radovale pa taman da je zapal do grkljana. Jerbo une su celu bogovetnu zimu prele, i sukneno i prteno. Trebalo je iz dana u dan, iz noći u noć, pljuvat u kudilju i okrićat vreteno. Jerbo trebalo je toga sprest čudo, ča za prteninu, ča za sukneninu. A vrime promiče, eto prolića, eto posla u vani, ni za sidit i preslice se držat. Zato su se žene radovale kadaj bi snig zardal u veljači i to su zvale – pripredač. Ne ke nisu dospile, ili ke su imale dvi live, il bile lene, il zaštentale Bog zna siću česa, imale bi vrimena stignat, nadoknadit. Još bi manito prele jerbo kad je snig natlu, sve je u vani dospiveno.

A unda, kase sprelo, krosna u kuću i red je tkat. Dugo u noć, u belu zimsku noć, moja mat belo platno tke … A trebalo je i satkat, prtenina je bila tanka, je da se jednostavno tke, al trebalo se naturkat lajdice simo-tamo i oglobljen nabubat po potki. Suknenina, šarenice, tepike, biljci, tote se štentalo siću muštar kojekakovi. I zato kadaj bi snig pal rećemo početkom ožujka, unda su se žene radovale i vikale da je pal – pritkalac.

A sadaj, ma bolje ne divanit, ča vredi spominjat, samo kupujemo tu robušćinu, ča nan treba i netreba, dvaput nase i baci. Gradimo smeće i zagađujemo vu jadnu Zemlju. Borami da. Puni obisti.

I.B. 

 

 

Programi obilaska jezera
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr