Lika nekretnine

A da se uvede reciprocitet?

Objavljeno: 08.03.2021

Vijećnici Skupštine Grada Subotice usvojili su u četvrtak, uz protivljenje predstavnika DSHV-a, Odluku o pristupanju promjeni Statuta Grada, čime je pokrenuta procedura uvođenja bunjevačkog jezika u službenu uporabu na teritoriju grada.

Prijedlog za promjenu Statuta Grada Subotice podnio je subotički gradonačelnik Stevan Bakić, kako bi se bunjevački jezik i pismo uveli u službenu uporabu na području mjesne samouprave, piše "Hrvatska riječ", tjednik Nacionalnoga vijeće hrvatske nacionalne manjine u Srbiji.

(…)

Je li u pitanju situacija kada bi Hrvatska, kao članica EU, morala reagirati i stati u zaštitu hrvatske nacionalne manjine u Srbiji? Što ova odluka znači za Hrvate Vojvodine? Koji su razlozi uvođenja tzv. bunjevačkog jezika te je li takva odluka pravno utemeljena, za portal Direktno komentirao je Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini.

"O konkretnim razlozima ovakve odluke teško je govoriti, no što je očito jest da je to nastavak višedesetljetnih planskih i organiziranih aktivnosti koje imaju za cilj dekroatizaciju najsnažnije i najbrojnije hrvatske etničke skupine u Srbiji – one bunjevačke! Naime, uvođenjem nečega što oni nazivaju 'bunjevački jezik' u službenu uporabu na teritoriju grada Subotice, inače administrativnog, kulturnog i političkog središta Hrvata u Vojvodini, baštinske i identitetske sastavnice ovdašnjih Hrvata, ne samo da se suptilno razaraju, nego se i žele trajno otuđiti.

Jer, govor kojim se služe bunjevački Hrvati u Bačkoj pripada skupini novoštokavskih ikavskih dijalekata, koji je u cjelini baštinski inkorporiran i vezan uz hrvatsko jezično nasljeđe, a ovakvim grubim i neutemeljenim izdvajanjem iz te i takve cjeline, on se hoće oteti iz našeg identitetskog supstrata. Ne treba zanemariti ni činjenicu utjecaja ove akcije na popis stanovništva u Srbiji, koji se planira održati u listopadu ove godine, naravno negativnih po Hrvate u Vojvodini!", upozorio je Žigmanov.

"Odluka znači dodatno administrativno nametanje nepravičnih, neistinitih i štetnih rješenja! Uzme li se u obzir i veoma važna činjenica da to podupiru strukture koje su na vlasti i da je tako što dio ideoloških kodova i političkih praksi vladajuće stranke, onda se to može tumačiti i kao arbitrarno i jednostrano miješanje države u identitetske prijepore ovdašnjih Hrvata na način da se jedna strana u sporu, i to manjinska – oni Hrvati koji sebe smatraju samo Bunjevcima, favorizira, a druga koja je većinska na neki način diskriminira. Treba uzeti u obzir i vrijeme za pokretanje ove inicijative – to je vrijeme neposredno poslije projekcije filma 'Dara iz Jasenovca', koje je u posljedicama donijelo snažne i veoma raširene antihrvatske recentimane u srbijanskome društvu, što onda uvijek uvjetuje povećanje straha među Hrvatima, snažniju etničku mimikriju i povlačenje u privatnosti", upozorio je.

(…)

Pametnome dosta! S druge strane, treba imati u vidu i Sporazum između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj iz 2004., u kojem u članku 1. stoji kako se Srbija obvezuje osigurati pripadnicima hrvatske manjine 'pravo na izražavanje, očuvanje i razvijanje njihova nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta', a u članku 2. se kaže kako će se hrvatskoj manjini 'osigurati... pravo zaštite od svake djelatnosti koja ugrožava ili bi mogla ugroziti njezin opstanak'", zaključio je Žigmanov za Direktno.

Direktno.hr

 

 
Programi obilaska jezera
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr