Lika nekretnine

Pade prst sniga - nema struje! Kako?

Objavljeno: 15.03.2021

OTOČAC – Videre prolića, a! Veljača prošla u lipome, visibabe cvetatu, jaglike isto, tičice pivadu. Narod se uskomešal, pa daj brže ori, samo ča se bašća ni bola. A stari narod je lipo vikal da je ožujak dobil ime jerbo – ožulji. I unda je stari narod vikal, a ni mu ni ta bila munjena, da sveci otresadu svoje brade. A od česa otresadu? Pa od sniga. A ki su to sveci? Pa edan je sveti Grgo, prošal je, pada na 12. ožujka, i za njega se veli: Sveti Grgo snigon trgo. Tote je i Josipova, samo ča ni, ma ve nedilje je, a veli se: Sveti Josip snigon posip. I nakon svega mi velimo da stari narod munjen, munjeni smo mi mladi narod (vratra smo i mi više mladi, el eto).  

E tako čera popodne poče nekva kišica, ma i ni baš ljivala kaj iz rukače, kad naedanput se pretvori u snig – pada snig. Sve kako su metrolozi rekli, bormi je tako, pa nek reče ča god ki oće. I unda – nema struje. Nigdi nema. Ni u gradu ni u selu. Pade samo dva prsta sniga i nesta struje! Kako tako maći snižac škodi struji? E to nami ki nismo od struke ni poznato, struka zna zač je to tako. I tako ni bilo struje, pa malo dojdi, pa projdi, a već se po navadi zna ako triput dolazi i nestaje, ne će je bit. I unda je bilo, kako kadi, negdi je, negdi ni. Traži milikerce, pali dušice. Eto tako kod nas u Otočcu i okolo.

I sadaj mi postavljamo pitanje struki, el ta struja kod nas u Otočcu toliko plašljiva da se poboji zericu sniga? El toj našoj struji škodi ako pane edna dobra kiša nakon suše? El toj našoj struji škodi i edan mali vetrić? Očito da joj sve škodi, pa bi se čovik moral ogrišit i reć da rđavoj struji svaka dlaka smeta. Eto tako!

Imamo još edno pitanje: el Otočac, kaj nekakov grad, oće se da je grad, ima samo edno napajanje strujon? Ako ima, kako je to moguće? Pa ni to Crno Jezero, da ne uvredimo Crno Jezero. El u takovoj situvaciji primeron Gospić, il Senj, Korenica morda? Ima tote puno za pitat i puno ni ki bi se morali znojit da odgovoridu na vakova pitanja, a ne samo da „teradu pulitiku“. Tako je Dubrava bila bez struje sinoć od 18,00 pa jutros do 07,15 sati. 

I.B.

 

 
Programi obilaska jezera
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr