Lika nekretnine

Edukacija o rukovanju i primjeni pesticida

Objavljeno: 19.03.2021

BRINJE - Općina Brinje u suradnji s DMD Naturalis d.o.o .za usluge iz Zagreba, organizira izobrazbu o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida. Bit će to 29. ožujka u Društveno-kulturnom centru u Brinju. Izobrazba se organizira po skupinama od 25 ljudi.

Cijena osnovne izobrazbe je 370 kuna, od čega stranke na odmah plaćaju 185 kuna. Cijena dopunske izobrazbe je 150 kuna, od čega stranke odmah plaćaju 75 kuna. Općina Brinje sufinancira izobrazbu s 50 posto.

Prijave se zaprimaju do 25. ožujka.

M.K.

 

 
Programi obilaska jezera
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr