Lika nekretnine

Terenska radionica u Senju

Objavljeno: 11.04.2021

SENJ - Članovi Strukovne grupe kulturnog turizma i Strukovne grupe hotelijera i ugostitelja, nautičkog turizma i putničkih agencija HGK – Županijske komore Otočac imali su u petak prigodu sudjelovati na terenskoj radionici u Senju. Kako je jedan od zajedničkih ciljeva poboljšanje konkurentnosti i odgovornog poslovanja te unapređivanja turističke ponude radi razvoja Ličko-senjske županije kao cjelogodišnje kvalitetne i atraktivne destinacije, ovom edukacijom Županijska komora Otočac želi dati drugačiji pogled na razvoj novih sadržaja i jače povezivanje kontinentalnog i priobalnog područja naše županije. Domaćini radionice bili su Muzej Grada Senja i Turistička zajednica Grada Senja.

Tema radionice bila je interpretacija i turistička valorizacija spomeničke baštine grada Senja (kula Nehaj, senjske zidine, glagoljica i dr.). Cilj radionice je upoznavanje grada Senja s naglaskom na kulu Nehaj iz turističke perspektive, sa svrhom proširivanja znanja i međusobnog boljeg upoznavanja i povezivanja turističkih subjekata koji sudjeluju u kreiranju konačnog turističkog proizvoda. U tako složenom proizvodu - interpretacija baštine (bilo da je riječ o prirodnoj ili kulturnoj baštini) - ključan je moment, stoga se radionica organizirala u partnerstvu s Udrugom turističkih vodiča Like, koja okuplja privatne i pravne osobe koje se bave djelatnošću turističkog vođenja na kontinentalnom i primorskom dijelu Županije. Vodičima je od izrazite važnosti da upoznaju sudionike edukacije s turističkom destinacijom i važnošću kulturnog identiteta Senja, kako bi se postigla sinergija između svih grana koji se bave turizmom u Ličko–senjskoj županiji.

M.V.

Foto:M.V.

 

 
Programi obilaska jezera
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr