Lika nekretnine

Labudica svoje piliće ispeljala

Objavljeno: 11.05.2021

OTOČAC – Ča bi babe rekle „divlje se izliže, ne će pitomo“, i u pravu su. Kaj ča se vidi na voj sliki, labudica je svoje izlegla, nji šest, više jaj u gnjazdu ni ni bilo. Izlegli se maći labudići svi do ednoga. A kad pod kvočku vržeš nasad jaj, bog ako se izleže pet-šest, ne ćedu da se izližedu. Negda tako ni bilo, kokoše se same nasadi i samo ednoga dana ispelji piliće. Edva da bi u gnjazdu ostani kaj mućak, trebalo je za polog, da kokoše ne nesedu kojekudaj. I unda se nešto pošemerilo i više tako ni. Morda je to do novi kokoš, morada do česa drugoga. Sadaj malo ki nasađuje kvočke, nejdu ni da kvocadu, ma sve k vratru okrenulo.

A vidi vo divlje, kod nji se još ni niš prominilo. Kakov inkubator, kakove pripovitkice. I još labudica na jaji leži uvani, i po studenomu, po mrazu i po kiši. I niš joj ne smeta. Ne naladi jaja. Borami ne.

Ma neka ji, lipo ji je za vidit. A ne tražidu ist, sami se ranidu, baš kaj divlji.

 

M.K.

Foto: I. Klasan

 

Programi obilaska jezera
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr