Lika nekretnine

Akcija prikupljanja prazne ambalaže sredstava za zaštitu bilja

Objavljeno: 08.06.2021

OTOČAC - Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja i tvrtka C.I.A.K. d.o.o. organiziraju akciju zbrinjavanja praznog ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja za poljoprivredna gospodarstva.

Akcija pod nazivom ''Prateći list'' provest će se 9. lipnja na dvjema lokacijama na području Ličko-senjske županije. U Otočcu na lokaciji poljoprivredne prodavaonice Madig-Mrežnica d.o.o., Kralja Zvonimira 131, od 8 do 10 sati. Druga lokacija je u Ličkom Osiku na adresi poljoprivredne prodavaonice Poljoprometa d.o.o , Lički Osik 81, od 11 do 13 uri.

Korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni su na zakonom propisan način zbrinuti ambalažu tih sredstava i o tome imati dokaz u obliku ovjerenih obrasca: ''Prateći list za opasni otpad''.

Prilikom predaje ambalaže ovjerava ih djelatnik C.I.A.K.-a d.o.o.  i kao takvi će vam poslužiti kao dokaz za inspekciju da su korisnici ispravno zbrinuli otpadnu ambalažu sredstava za zaštitu bilja.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna odnosno opasna ambalaža proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr. mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Prateći list dužni su imati korisnici državnih potpora u poljoprivredi – obavještavaju iz Ministarstva poljoprivrede.

M.K.

 

Programi obilaska jezera
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr