Lika nekretnine

Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću u dobrom društvu

Objavljeno: 18.05.2015

GOSPIĆ - Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO, www.azvo.hr) provodi prema svojim godišnjim planovima rada periodičnu vanjsku prosudbu sustava osiguranja kvalitete u većem broju visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj. Ove vanjske prosudbe provode se kako bi se provjerilo koliko visoka učilišta vode brigu o akademskim standardima i kvaliteti obrazovanja, potpori ostvarenju svoje misije i postizanju cilja kvalitete obrazovanja. Hrvatski zakonodavni okvir predviđa provođenje ovakvih vanjskih prosudbi u svakoj akreditiranoj ustanovi jednom u pet godina. Postupak tematskog vrednovanja po službenoj dužnosti provodi Agencija na temelju odluke Akreditacijskog savjeta Agencije, a može se provesti na obrazloženi prijedlog ministra, predmeta vrednovanja i studentskog zbora visokog učilišta. 

Sustav za osiguravanje kvalitete na Veleučilištu „Nikola Tesla“ u Gospiću formalno je uspostavljen usvajanjem Pravilnika o sustavu za osiguravanje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću. Uz Pravilnik Veleučilište je usvojilo i Priručnik za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću te je isti dokument uključivao vrlo sažetu Politiku kvalitete. Također je usvojena i Strategija razvoja Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću za razdoblje 2012. - 2017. godine.

Temeljem Završnog izvješća Povjerenstva za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete o rezultatima vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću zaključak je da je sustav osiguravanja kvalitete ovog veleučilišta u prijelazu između početne i razvijene faze.

Po podatcima Agencije za znanost i visoko obrazovanje iz 2014. vidljivi su rezultati svih do sada provedenih vanjskih prosudbi. Postupci su provođeni prije svega u ustanovama koje su napravile značajnije pomake u razvoju osiguravanja kvalitete, pa je postignuti rezultat Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću time vrjedniji. Moguće ocjene stupnja razvoja po pojedinom od sedam standarda su od pripremne preko početne i razvijene do napredne faze (ukupno četiri razine).

Dakle Agencija za znanost i visoko obrazovanje smješta Veleučilište Nikola Tesla po sustavu osiguravanja kvalitete ispred n. pr. Veleučilišta u Kninu, Veleučilišta u Šibeniku, a po sustavu kvalitete ocjenjeno je kao i Sveučilište u Splitu.

Ovakva valorizacija Veleučilišta Nikola Tesla svakako mora radovati, osobito u uvjetima kada je ovo veleučilište predmet osporavanja i lomljenja političkih silnica u Ličko-senjskoj županiji. Svakako da argumentirani podatci nadmašuju paušalne ocjene, one su, uostalom, podložne subjektivnoj procjeni, što može biti samo iskrivljena sjena prave stvarnosti. Što struka bude imala više imala prostora djelovanja, a manje politika, to će biti bolje i za veleučilište, i u krajnjoj (dugoročnoj) liniji i za samu politiku.

M. Kranjčević

 
Programi obilaska jezera
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr