Lika nekretnine

Jutra Lozarija u Liešću

Objavljeno: 03.10.2020

LIEŠĆE – Jutra je Lozarija, a kadi drugdi neg u Liešću. Velik je to zbor, odvajkada bil, nadaleko poznat. A za sam zbor, kaj će bit u nedilju, poklopile su se listopacke pobožnosti, vajk je bila i je maša u šest popodne.

A velika maša biće u nedilju u 11 uri, a mašu će peljat biškupov kancelar Mišel Grgurić. Biće još edna i popodne, u četire ure, nju će peljat Stipa Zeba, krasnarski i kuterevački pop.

Još moramo reć da se kod voga zbora rabi tz. metateza (Rozalija  - Lozarija). To je još samo poznato kod Fajbanove (Fabijan – Fajban) i nema više. I dobro je da se to ne zaboravlja, to je naša tradicija, naš jezik, naša čakavšćina, a popi neg divanidu da je „od Ružarija“, „od sv. Krunice“. I to je dobro, al domaće je domaće.

M.K.

 

 
LJETO U HOTELU JEZERO
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr