Lika nekretnine

Kao Šlavonija, a nije Slavonija

Objavljeno: 10.10.2020

OTOČAC – Čovjek bi rekao „Šlavonija“, kako Gačani u svomu čakavskom poddijalektu kažu Slavoniji. Ravnica, pusta ravnica. I tom ravnicom lijeno se vozi neka rijeka, Gacka joj je ime.  I tu je i mala crkvica, „šimlom“ pokrivena, ali zbunjuje što je toranj „na preslicu“, a to nije baš uobičajeno, ma nikako, za „Šlavoniju“. Nema ni kamena da bi se moglo reći da je negdje u Dalmaciji. Malotko bi rekao da je to u Gackoj, na lijevoj strani je Lešće, a na desnoj Sinac. A crkvica je zapravo kapelica sv. Franje (nekoć bijaše Paulskoga, a sada vele Asiškoga). I rijeka se ispod crkvice čini dubokom, što i jest, s tim da će pažljivo oko nizvodno primijetiti „gredu“, odnosno da je na tom dijelu Gacka plića jer je dno uzdignuto. Vele da se tuda ljeti, kad je voda manja, nekada moglo kolima preći preko rijeke. Čak i s vozom sijena. Tako rekoše. A danas, danas to nije potrebno, malo kome treba sijena, a kamoli da ga vozi i prevozi preko jedne rijeke.

M.K.

 

 
Programi obilaska jezera
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr