Lika nekretnine

Stipanja u Švici

Objavljeno: 27.12.2020

ŠVICA – Čera je bila Stipanja, prenda taj dan u Švici ni zbor, van je to danaske – Ivanja, držala se maša. A kako i neće, pa ni sveti Stipan bilo ki, Prvomučenik je, prvi je dobil kamenčinon u glavu, borami je. I to se pamti.

A mašu je rekal pop Mile. Rekal, korona rastirala verni narod, al maša je maša, Bogu mila pa makon edan krst na njoj bil.

M.K.

 

 
Programi obilaska jezera
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr