Lika nekretnine

Crikva iznutra domirena, more se maša reć

Objavljeno: 12.08.2017

KONPOLJE – Čera je oko konpoljske crikve izgljedalo kaj da se nekvi manevri dogajadu, avtov: mali, veliki, kombićev, tamićev, sve puno. Reko da se ni don Angjelo predmislil pa Stipanju slavi umesto u drugu subotu, nedilju dan ranije. Moglo je bit svega, jerbo more njemu šunut svašta uglavu, borme da.

Al ni, to došli majstori i dodrljali banke za crikvu, a došli čak iz Međumurja. Uuuu, dalek put, al su uni jopet oko osam uri bili pred crikvon. Digli don Angjela iz postelje. Red je bilo sve povadit van, metnut pôd kadijdu banci doć, unda sve prišarafit i naštimat. Još su tote napravili del kaj je falil na prodikalnici, da pokrpljedu ga je črv poil, samo treba još ofarbat kako spada.

Unda su jopet tote došli drugi majstori, ti su se ćapili posla da škale za na koru metnedu u drvo, a posal pipkav, stoput miri, edanput riži. Pa jopet na kori vrgli doli laminat da bude lipše. Nisu čera sve mogli domirit, pa su jutroske nastavili. Moradu vrć još daske na zid na kori da se verni narod more nalaktit a da ne pobere na lakte farbu.

Al ni to bilo sve, čera su bili i majstori ki su razglas vrgli po crikvi. I mikrafone, edan na oltaru, drugi na anbonu. Ki god je došal u crikvu taj je razglas palil i nešto, Bože nan prosti, divanil i pital se el se čuje. A čuje se sadaj kaj u čašu. Više niki od vernoga naroda ne će moć reć da ni dobro čul ča je pop rekal. Borami ne će.

Ima još tote kaj sitniji posal, red je vrć križni put na zide, nisu došle ni sviće kejdu osvitljevat stupe, još se deladu po naružbi u fabriki, treba vrć i ćiline i staze po tlu, ma ča se stigne stigne, jerbo jutra će don Angjelo reć mašu u crikvi nakon skoro dva miseca ča se crikva počela uređivat.

M. K.

Foto: A. K.

 
LiveCam Otočac
Novalja.cool
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr
Youtube GlasGacke