Lika nekretnine

Gacko ča

Fajbanova - blagdan sv. Fabijana i Sebastijana
fifica - žena laka morala
fort - veoma; jako
frštunt - pamet, um
fufica - žena laka morala
Programi obilaska jezera
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr