Lika nekretnine

Gacko ča

bak - bik
barufa - svađa, prepirka
batuka - jezgra kukuruzna klipa
berdokat - vikati, galamiti
bij'te - bit ćete
borme - bome
brajne - (uzrečica neodređena značenja)
brav - ovan
 
Programi obilaska jezera
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr