Lika nekretnine

Gacko ča

tekar - tek
tiglat - peglati
timunat - upravljati; uporavljati
tisika - muka, tegoba
tit - htjeti
tote - tu
trudan - umoran
tudaj - tud
tudum - glupak, budala
tuji - tuđi
 
Ponuda zimskih aranžmana s uključenom ulaznicom u Nacionalni park
LiveCam Otočac
SenjskaBura.hr
GlasLike.hr